Privaatsuspoliitika

KÜPSISTE KASUTAMINE

Veebipood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient Veebipoodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

Veebipoes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

  • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada Veebipoe kasutamist;

  • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Veebipoes;

  • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

  • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Veebipood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab Veebipood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse müüja veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe GEAL isikuandmete vastutav töötleja on Kollane Disain OÜ (14054590) asukohaga Pirni tn 5, Tallinn, e-kiri kollane.disain@gmail.com.

 

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

  • kauba kohaletoimetamise aadress;

  • pangakonto number;

  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse ainult kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade osutamise seonduvaid küsimusi. E-posti kasutatakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoni nr kasutatakse pakiautomaati jõudnud kauba teavitamiseks.

Ostu sooritamine on ilma kasutajakontota.

Otseturustusteated ei saadeta.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine). Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).

Kollane Disain OÜ ei avalda ostja andmeid kolmandatele isikutele v.a. transporditeenuse pakkujatele tellimuse kohale toimetamiseks ostjale ja ostude eest tasumisel PayPal kaudu, maksja nimi ja ostusumma. Pakiautomaadi kaudu saatmisega, edastatakse nimi, kellele saata ja telefoninumber, teate saatmiseks kauba saabumisest pakiautomaati. Postkontori kaudu saatmisega, edastatakse lisaks Tellija edastatud sihtkoha aadress.

Ostu sooritamine on ilma kasutajakontota, seega saab isikuandmetega tutvuda klinditoe vahendusel. Kui isikuandmetega tutvumise taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.

 

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. 

Veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, Isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

 

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse ShopRoller.com serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

 

SÄILITAMINE

Peale tellimusega seotud protsessi lõppu, eelpooltoodud isikuandmed ja/või tellimusega seotud info kustutatakse, va isikuandmed (ostuajaloo andmed), mida on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

OTSETURUSTUSTEATED

Otseturustusteated ei saadeta.

 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel kollane.disain@gmail.com. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).